Název projektu: FVE Restaurace U Zámku s.r.o.
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000872
Popis projektu: Projekt "FVE Restaurace U Zámku s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,6 kWp včetně akumulace o kapacitě 17,4 kWh sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.